Nyerj egy húsvéti sonkát Facebook játékszabályzat!

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Farm Futár Kft. (1212 Budapest, Besenyő Bekő 18/2) munkatársait, tulajdonosait valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozóit. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

A nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték minden résztvevő számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2018 március 08.. 17 órától 2018. március 18. 24 óráig  „Tetszik” („Like”) kapcsolatot alakít ki a Farm Futár Kft, Kolbászáruház facebook oldalával! és bármilyen kommentet ír be a nyereményjáték posztjához. (https://hu-hu.facebook.com/kolbaszaruhaz/)

A nyereményjátékban az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

1 db „István gazda húsvéti sonka 1.8 Kg" nevű termék  6.600 ft értékben (https://www.kolbaszaruhaz.hu/sonka-füstölt-sonka-füstölt-csülök-füstölt-hús/533-húsvéti-sonka-istván-gazda.html)

Húsvéti sonka

A nyereményjáték 2018. március 18. 24 óráig tart

A sorsolás: 2018. március 19. 12 óra, a Besocial socialwinner applikációval! Több infó: www.besocial.hu

A nyereményjátékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, nevüket nyilvánosságra hozza a nyereményjáték szervezője!

A nyeremény a nyertessel való kapcsolatfelvétel és előzetes egyeztetésnek megfelelően kerül átadásra.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebookon értesítjük nyereményéről. A Farm Futár kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Farm Futár kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Farm Futár Kft Kolbászáruház Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét. (https://hu-hu.facebook.com/kolbaszaruhaz/)

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai

A Farm Futár Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Farm futár Kft. Kolbászáruház Facebook oldala ((https://hu-hu.facebook.com/kolbaszaruhaz/) neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Farm Futár Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Farm Futár Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Farm Futár Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Farm Futár Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Farm Futár Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Farm Futár számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Kapcsolati információk:

www.kolbaszaruhaz.hu/

(https://hu-hu.facebook.com/kolbaszaruhaz/)

Budapest, 2018.03.08